Exemple de numere de inmatriculare

Le format le plus commun pour les plaques d`immatriculation de véhicule en Roumanie se compose de lettres noires sur fond blanc dans le format CC 123 ABC, où CC est un code de comté à une ou deux lettres, 123 est un groupe à deux ou trois chiffres (avec un zéro de tête pour les groupes de deux) , et ABC est un groupe de trois lettres. Les plaques ont pris la forme simple de nombres blancs sur un fond noir, et ont été faits maison. Acestea vor fi eliberate de subdiviziunile Agenţiei servicii publice, la oficiile deschise în orașele Bender și Râbnița, fără achitarea Drepturilor de importer şi fără prezentarea obligatorie a actelor vamale. Ces plaques sont valables pour un maximum de 30 jours et peuvent être réémises pour une période continue cumulative de pas plus de 90 jours. Totodată, proprietarii vor prezenta documente confirmation Care atestă domiciliul persoanei şi a dreptului de proprietate, însoţite de o declaratie scrisă pe propria răspundere a solicitantului cu privire la verl`itatea informaţiilor. Pendant un bref moment, les plaques étaient encore émises sous l`ancien système, jusqu`à la fin de mai 1993. En 1983, après une brève réorganisation des comtés, si (comté d`Ilfov) a été abandonné, CL (comté de Călărași) et GR (comté de Giurgiu) ont été introduits, et le secteur agricole de Bucarest (sectorul Agricol Ilfov) a publié des plaques commençant par 9-B et suivie de cinq Chiffres. ApN, în cazul ăsta Armata. In caz Contrar, VI se afiseaza un texte DIN Care reiese ca numarul cautat nu este disponibil. Nu stiu Cine a scris enormitatea asta, Dar e ASA de Urat sa pocesti Limba Romana in Halul asta in plin secol XXI cand avem tot felul de gadgeturi cu care putem verifica daca ceva este corect ori nu.

Par 1966, lorsque le système a été changé, le nombre de voitures à Bucarest avait dépassé 23 000 et il y avait plus de 90 000 motos. La acestea se adaugă copia documentului vamal Care atestă importul vehiculului, copii ALE documentelor de înmatriculare eliberate de autorităţile străine (după caz) și dovada achitării pentru Serviciul solicitat. La police utilisée pour la partie principale de la plaque est DIN 1451 MittelSchrift, tandis que l`indicatif de pays de l`euro sur l`Euroband utilise la norme DIN 1451 Engschrift. Puteţi obţine şi numere ce conţin iniţiale mai puţin obişnuite, precum STF sau PLM. Serviciul de înmatriculări (DRPCIV) sont şi o adresă AICI, unde puteţi verifica disponibilitatea numărului preferat de înmatriculare. Poate numarul e mai vechi. Pentru eliberarea plăcilor cu numar pentru Probe, solicitanţii trebuie să depună o Cerere însoțită de copia actului constitutiv al societății, DIN Care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere și copia actului Care atestă deținerea unui spațiu Special aménajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării. Potrivit vicepremierului, în traficul Internațional vor fi admise mașini transnistrene cu plăcuțe cu numere de înmatriculare neutre, care nu sunt impliquer în desfășurarea activităţilor Economice și care sunt înregistrate la punctele de transport DIN orașele Tiraspol și Râbnița.

Ces étiquettes ont des couleurs d`arrière-plan différentes selon l`année affichée. Drept urmare, efectuati verificarea de disponibilitate a numarului chat mai aproape de Data la Care depuneti dosarul de inmatriculare. Klasse clonă Aro 224! Spoutnik. La lettre Q n`est pas utilisée car elle peut être confondue avec la lettre O. Il s`agit notamment de POL (police roumaine), DEP (Chambre des députés), SNT (Sénat roumain), SRI (service de renseignement roumain), GUV (gouvernement roumain). Cristina Lesnic s-a referit la procesul de înmatriculare a mașinilor transnistrene, descriind toate operațiunile necesare, inclusiv radierea DIN evidență a vehiculului, verificarea în baza de date Interpol a mijlocului de transport, luarea automobilului la evidență și introducerea datelor în registru, eliberarea certificatului provizoriu, iar după 30 de zile-a celuJe de Plastic.